نماینده فروش گرامی

احتراماً از آنجا كه ما معتقديم رشد و حيات ما مرهون وجود شما نماینده فروش عزيز مي باشد لذا آگاهي از نقطه نظرات شما و انطباق خود را با آن بعنوان عامل اصلي رشد و توسعه شركت مي دانيم. در پرسشنامه حاضر سعي بر آن است كه به اين آگاهي دسترسي يابيم. اميد است كه ما را در انجام اين امر ياري فرمائيد‌.

با تشکر

مدیر عامل شرکت درسا

مشخصات نماینده فروش:

نماینده فروش

1-میزان رضایت از طول مدت زمان تحویل کالا
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
2-میزان رضایت از کیفیت تبلیغات شرکت
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
3-میزان رضایت از کیفیت بسته بندی
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
4-میزان رضایت از تنوع محصولات
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
5-میزان رضایت از کیفیت خدمات پس از فروش
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
6-میزان رضایت از طول مدت زمان گارانتی
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
7-میزان رضایت از کیفیت ارتباطات پرسنل سازمان با نماینده
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
8-میزان رضایت از کیفیت هود
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
توضیحات
9-میزان رضایت از کیفیت سینک ظرف شویی
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
توضیحات
10-میزان رضایت از کیفیت اجاق گاز صفحه ای
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
توضیحات
11-میزان رضایت از کیفیت فر توکار
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
توضیحات
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code