اطلاعات عمومی

1- از درسا انتظار دارم :

محصول تحویلی با استانداردهای مربوط مطابقت داشته باشد.
به شدت موافق
موافق
خنثی
مخالف
به شدت مخالف
کادر فروش، رفتاری مودبانه و احترام برانگیزی داشته باشند.
به شدت موافق
موافق
خنثی
مخالف
به شدت مخالف
شرکت، نسبت به خدمات متعهد شده خود، مقید باشد.
به شدت موافق
موافق
خنثی
مخالف
به شدت مخالف

2-با توجه به انتظارات خود از شرکت درسا و ارزیابی از کیفیت کالا و خدمات دریافتی، تصور می کنم ...

محصول دریافتی، ارزش وجه پرداختی را دارد.
به شدت موافق
موافق
خنثی
مخالف
به شدت مخالف
خرید از شرکت درسا در قیاس با سایر شرکت های لوازم خانگی، به نفع من است.
به شدت موافق
موافق
خنثی
مخالف
به شدت مخالف

3-تجربه و شناخت من طی سال ها همکاری و ارتباط با شرکت درسا حاکی از این است که این شرکت:

نسبت به رعایت اصول و موازین اخلاقی، مقید است.
به شدت موافق
موافق
خنثی
مخالف
به شدت مخالف
خوش قول است و به وعده های خود عمل می کند.
به شدت موافق
موافق
خنثی
مخالف
به شدت مخالف
درمنطقه و جامعه، تأثیر مثبت داشته است.
به شدت موافق
موافق
خنثی
مخالف
به شدت مخالف
سازمانی توانمند است و توفیقات متعدد داشته است.
به شدت موافق
موافق
خنثی
مخالف
به شدت مخالف
شرکت، واقعاً به مشتریان خود احترام می گذارد و به آنها متعهد و وفادار است
به شدت موافق
موافق
خنثی
مخالف
به شدت مخالف

4-در مجموع از خرید و معامله با شرکت درسا در قیاس با ایده آل های خود:

از نظر کیفیت محصول تحویلی رضایت دارم.
به شدت موافق
موافق
خنثی
مخالف
به شدت مخالف
از تأثيرات محصول بر ايمني و سلامت خود و محيط زيست، رضايت دارم.
به شدت موافق
موافق
خنثی
مخالف
به شدت مخالف
از نوع و کیفیت خدمات ارائه شده راضی هستم.
به شدت موافق
موافق
خنثی
مخالف
به شدت مخالف
از نحوه تعامل و ارتباط پرسنل به ویژه کادر فروش و خدمات پس از فروش خرسندم.
به شدت موافق
موافق
خنثی
مخالف
به شدت مخالف
نسبت به صلاحیت و توانمندی شرکت، رضایت کامل دارم.
به شدت موافق
موافق
خنثی
مخالف
به شدت مخالف

5-راجع به ادامه همکاری با شرکت درسا تردید ندارم که....

خرید خود را ادامه خواهم داد.
به شدت موافق
موافق
خنثی
مخالف
به شدت مخالف
همواره خرید از این شرکت را به دوستان و آشنایان، توصیه می کنم.
به شدت موافق
موافق
خنثی
مخالف
به شدت مخالف
حتی اگر رقیب شرکت، قیمت خود را 5% کاهش دهد باز خرید خود را ادامه خواهم داد.
به شدت موافق
موافق
خنثی
مخالف
به شدت مخالف
اگر شرکت مجبور باشد سفارش مرا قدری دیر، تحویل دهد (مثلاً سه روز دیرتر از مهلت مقرر) من به واسطه سایر جنبه های شرکت، این انتظار را تحمل خواهم کرد.
به شدت موافق
موافق
خنثی
مخالف
به شدت مخالف
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code