نماینده فروش گرامی

احتراماً از آنجا كه ما معتقديم رشد و حيات ما مرهون وجود شما نماینده فروش عزيز مي باشد لذا آگاهي از نقطه نظرات شما و انطباق خود را با آن بعنوان عامل اصلي رشد و توسعه شركت مي دانيم. در پرسشنامه حاضر سعي بر آن است كه به اين آگاهي دسترسي يابيم. اميد است كه ما را در انجام اين امر ياري فرمائيد‌.

با تشکر
مدیر عامل شرکت درسا

مشخصات نماینده فروش

نماینده فروش

1-میزان رضایت از طول مدت زمان تحویل کالا
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
2-میزان رضایت از کیفیت تبلیغات شرکت
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
3-میزان رضایت از کیفیت بسته بندی
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
4-میزان رضایت از تنوع محصولات
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
5-میزان رضایت از کیفیت خدمات پس از فروش
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
6-میزان رضایت از طول مدت زمان گارانتی
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
7-میزان رضایت از کیفیت ارتباطات پرسنل سازمان با نماینده
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
8-میزان رضایت از کیفیت هود
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
توضیحات
9-میزان رضایت از کیفیت سینک ظرف شویی
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
توضیحات
10-میزان رضایت از کیفیت اجاق گاز صفحه ای
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
توضیحات
11-میزان رضایت از کیفیت فر توکار
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
توضیحات
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code